Digitaal inschrijfformulier jaarleden
Persoonlijke gegevens cursist
Gegevens betalingsplichtige
Opleiding (i.v.m. groepsindeling)
Ik schrijf me in voor de volgende les(sen):
Betaling

Betaling van het lesgeld van 1 les in de week geschiedt door middel van een betaalverzoek in 1 keer.
Wanneer je meerdere lessen in de week volgt of meerdere personen uit 1 gezin les volgen bij de dansstudio kan er na overleg in 2 termijnen betaald worden: te weten voor 1 september en voor 15 december van het lopende cursusjaar. Betaling in 2 termijnen geschiedt door middel van een machtiging voor automatische incasso.
Stroom je later in, dan betaal je vanaf de datum waarop je start.

Privacy en voorwaarden