Dansstudio | Elzenstraat 2, 5213 AZ 's-Hertogenbosch 06-41904252 administratie@balletstudiogeraldine.nl
Dansstudio | Elzenstraat 2, 5213 AZ 's-Hertogenbosch 06-41904252 administratie@balletstudiogeraldine.nl

Alle voorwaarden voor leden van Balletstudio Geraldine op een rijtje 

 

Inschrijving

 1. Je inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Bij inschrijving verplicht je je aan de inschrijfvoorwaarden en daarmee gepaard gaande betaling van de verschuldigde lesgelden.
 3. A. Je schrijft in voor een heel seizoen van september t/m juni bij een jaarinschrijving. Of B. Je schrijft je in en betaalt maandelijks via een betaalverzoek vooraf met een opzegtermijn van 1 maand. 
 4. Het lesgeld wordt jaarlijks opnieuw geïndexeerd.
 5. Als je besluit lid te worden dien je het online inschrijfformulier voor de eerst volgende les online in te vullen.
 6. Voor elk gezinslid dat les volgt dient een apart inschrijfformulier te worden ingevuld.
 7. Bij inschrijving betaal je vanaf de les waarin je start. Dit is doorgaans de eerste les na de introductieles. Een introductieles is alleen mogelijk bij een nieuwe inschrijving en niet bij een her-inschrijving.
 8. Bij nieuwe of (her)- inschrijvingen na 1 september zijn er inschrijfkosten à €20,- verschuldigd. Dit bedrag wordt met het betaalverzoek in rekening gebracht. 
 9. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven. Ouder(s)/voogd die een inschrijving voor minderjarigen aangaan, zijn te alle tijde verantwoordelijk voor de algemene en de inschrijving- en betalingsvoorwaarden.
 10. Bij ondertekening van het inschrijfformulier en/of machtigingsformulier voor automatische incasso ga je akkoord met de voorwaarden en financiele verplichting.
 11. Her-inschrijving van een bestaand lid dient ieder jaar opnieuw plaats te vinden door het invullen van het inschrijfformulier op de website met de gekozen les (sen). 
 12. Ben je al ingeschreven en stap je gedurende het seizoen over naar een andere les of ga je er een extra les bij volgen, zonder tussenstop, dan betaal je niet opnieuw inschrijfgeld.
 13. Ben je al ingeschreven en schrijf je jezelf of je kind opnieuw in voor het nieuwe seizoen uiterlijk voor 1 september, dan betaal je niet opnieuw inschrijfgeld. 
 14. Tot 1 juni van het lopende cursusjaar worden leden die her-inschrijven voor het nieuwe seizoen met voorrang, gegarandeerd geplaatst.
 15. Na 1 juni van het lopende cursusjaar worden ook nieuwe leden geplaatst voor het nieuwe seizoen. (Uiteraard wanneer er nog ruimte is.) 

 Betalingswijze

 1. Na inschrijving ontvang je een betaalverzoek welke binnen 5 werkdagen voldaan dient te zijn. Het overmaken van het betaalverzoek kan op: NL69INGB0009142774 t.n.v. Balletstudio Geraldine van de Griend o.v.v. factuurnummer.
 2. Bij later instromen vindt er een verrekening plaats en schrijf je in voor het resterende gedeelte van het jaar tot en met juni en betaal je inschrijfkosten wanneer je nog geen lid bent.
 3. Bij later instromen in de eerste 5 maanden na de start en betaling in een keer, vindt de verreking plaats op basis van het jaartarief. Dit is exclusief inschrijfgeld van € 20,-.
 4. Bij later instromen na de eerste 5 maanden na de start en betaling in een keer, vindt de verreking plaats op basis van het maandtarief. Dit is exclusief inschrijfgeld van € 20,-.
 5. Bij het sturen van een herinnering van het betaalverzoek wordt 10 euro adminstratie kosten bovenop het lesgeld in rekening gebracht.  
 6. Het lesgeld wordt in 1 keer vooruit betaald middels een betaalverzoek na ontvangst van het inschrijfformulier op basis van het jaartarief of maandelijks op basis van het maandtarief. 
 7. Volg je meerdere lessen per week of volgen meerdere personen uit 1 gezin lessen dan kan er op verzoek per automatische incasso betaald worden en wordt er voor 1 september en voor 15 december geïncasseerd. Hiervoor dient het incasso formulier ingevuld te worden.
 8. Wanneer na overleg met de coordinator voor betaling in 2 termijnen wordt gekozen, dient een machtiging voor automatische incasso te worden afgegeven.
 9. De machtiging voor automatische incasso is te downloaden op de website op de pagina inschrijven.
 10. Conform wettelijke richtlijn kan je tot 56 dagen na incasso het bedrag terugboeken naar de eigen rekening, wanneer je van mening bent dat het geincasserde bedrag niet correct is. Indien je eerder stopt, blijf je lesgeld verschuldigd tot het einde van het seizoen. 
 11. Afwezigheid tijdens de danslessen ontheft je niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en schept niet het recht op enige vermindering van het lesgeld. 

Betalingstermijnen en kortingen

 1. Betaling van het lesgeld van 1 les in de week geschiedt door middel van een betaalverzoek in 1 keer. 
 2. Wanneer je meerdere lessen in de week volgt of meerdere personen uit 1 gezin les volgen bij de dansstudio kan er na overleg in 2 termijnen betaald worden: te weten voor 1 september en voor 15 december van het lopende cursusjaar. Betaling in 2 termijnen geschiedt door middel van een machtiging voor automatische incasso. 
 3. Na het volgen van een proefmaand (3 lessen) wordt het lidmaatschap na 3 lessen automatisch stopgezet. Wil je na de proefmaand de lessen blijven volgen, vul dan online het inschrijfformulier voor het jaarlidmaatschap in. Het resterende deel van het seizoen wordt dan in rekening gebracht. 
 4. Leerlingen die deelnemen aan de demogroepen ontvangen 10% korting op alle kleding die via het kledingverkooppunt verkocht worden. Korting is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 5. Leerlingen (m.u.v. Ouder-Kind Dans) die 30 of 45 minuten les volgen en in een keer betalen voor een volledig seizoen, ontvangen een pakje in september. Het pakje is persoonsgebonden en niet inwisselbaar voor geld of anderzins.
 6. Bij het volgen van 2 of meer lessen in de week wordt er 30 % korting in rekening gebracht over elke 2e of volgende les in de week. De duurste les wordt volledig in rekening gebracht. Deze korting is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Zie korting bij pagina tarieven. Bij betaling van het maandtarief gelden geen kortingen. 
 7. Bij niet tijdige betaling moet er naast de achterstallige lesgelden €10,- aan administratiekosten worden betaald per verstuurde herinnering. Wij werken samen met een administratie- en incassobureau bij achterstallige betalingen.
 8. Indien het lesgeld na 5 werkdagen na eerste facturering nog niet zijn voldaan, zal de betreffende leerling de toegang tot de les worden ontzegd totdat het lesgeld is voldaan. Er kan geen aanspraak gemaakt worden om de gemiste lessen door deze ontzegging in te halen.

Tussentijds instromen

 1. Wanneer je later in het jaar instroomt, betaal je vanaf de maand waarin je start. Er wordt inschrijfgeld berekend van € 20,-.
 2. Je kunt op ieder moment in het seizoen instromen in de lessen. De docent bekijkt of er plaats is in de groep.
 3. De docent deelt de leerlingen in naar leeftijd en niveau.

Beëindigen of wijzigen van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap ga je aan voor de duur van een jaar van sept tot en met juni en dien je jaarlijks opnieuw middels her-inschrijving door te geven. Wanneer je stopt met de lessen stellen we het op prijs als je dit schriftelijk voor 1 juni van het lopende cursusjaar doorgeeft per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of per app. 
 2. Vermeld bij opzegging naam leerling, lestijd, lesdag en natuurlijk vernemen we graag de reden, zodat we onze lessen kunnen blijven afstemmen en verbeteren op de behoeftes van de leden. 
 3. Bij tussentijdse beëindiging van de lessen blijft lesgeld verschuldigd over de rest van het cursusjaar.
 4. In geen enkel geval vindt restitutie van de lesgelden plaats. 
 5. Bij twijfel over doorgang, overleg tijdig met Heidi Bergmans over de alternatieve mogelijkheden, uiterlijk voor 1 juni.
 6. Wijzigingen gedurende het seizoen zoals overstappen naar de andere dansstijl, wijzigen van lesdag of het volgen van een extra dansles, dien je te overleggen met de coordinator en per mail aan te geven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aansprakelijkheid

 1. Dans & Balletstudio Geraldine kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, zoekraken van kledingstukken of andere ongelukken op materieel gebied binnen onze danslocaties.
 2. Ons advies is om geen kostbare spullen in de kleedruimte te laten liggen, zoals sieraden, mobiele telefoons en geld.
 3. Dans & Balletstudio Geraldine is niet aansprakelijk voor enig letsel voor, tijdens of na deelname van lessen van onze dansschool. Leerlingen blijven zelf verantwoordelijk voor deelname aan een les. Fysieke klachten dien je voor de les te bespreken met de docent. We geven op een verantwoorde, goed opgebouwde en onderbouwde manier les. Hierdoor doen we er alles aan om de kans op lichamelijk letsel zo klein mogelijk te maken.
 4. Toegebrachte schade aan de school door leerlingen en/of andere betrokkenen zal verhaald worden op de leerling of, in geval van minderjarigheid, op ouders/verzorgers.
 5. Dans & Balletstudio Geraldine behoudt zich het recht om personen te weigeren en de les te ontzeggen, zonder opgaaf van redenen.

Lesdoorgang

 1. Een cursusjaar bestaat uit ongeveer 35 weken. Tijdens de schoolvakanties en vrije dagen geven we geen lessen. Deze zullen ook niet ingehaald worden op een later moment.
 2. Lessen die wegens geldige afwezigheid van de docent uitvallen worden in principe niet ingehaald. In geval van ziekte, vakantie of onvoorziene zaken behoudt Dans & Balletstudio Geraldine zich het recht om een andere docent les te laten geven dan de docent die gebruikelijk voor de groep staat.
 3. Als geen vervanging geregeld kan worden, behoudt de Dans & Balletstudio zich het recht een les te annuleren.
 4. Wanneer er sprake is van een overmachtssituatie, denk aan een natuurramp, pandemie (bv. Corona), gemeentelijke en/of overheidsmaatregelen, en hierdoor geen lessen gegeven kunnen worden heeft de leerling geen recht op restitutie van het lesgeld.
 5. Bij inschrijving ga je akkoord met digitale lessen, denk aan Zoom of gefilmd aanbod wanneer er bijvoorbeeld niet fysiek op lokatie les gegeven kan worden door onvoorziene omstandigheden. 
 6. Dans & Balletstudio Geraldine zal er ten alle tijden naar streven de lessen te laten doorgaan of een aanbod te doen voor inhaallessen.

Kleding

 1. Bij inschrijving ga je akkoord met de voorgeschreven leskleding.

 

Algemeen

 • In verband met de veiligheid en concentratie zijn mobiele telefoons, eten, snoep en drinken niet toegestaan in de zaal. Kleed-, toilet- en verblijfsruimte graag schoon achterlaten.

Kleding

 • Voor de rust en eenheid in de lessen hanteren we kledingvoorschriften. Tijdens de les mogen geen sieraden worden gedragen. In elke dansstijl zijn de haren opgestoken voordat je de zaal inkomt. Bij klassiek ballet draag je een knot of broodje (2 vlechten achterop het hoofd vastgestoken).
 • Weten welke kleding je draagt tijdens de les klassiek ballet, urban of modern dance lessen? Ga dan naar Kledingvoorschriften.

Aanwezigheid

 • Dans & Balletstudio Geraldine hecht er veel belang aan dat leerlingen bij iedere les aanwezig zijn en dus alleen bij wijze van uitzondering lessen missen.
 • Waarom we dat belangrijk vinden? De lessen worden gegeven volgens een lesplan, met een duidelijke opbouw. Telkens wordt doorgegaan op wat de leerling in een voorgaande les heeft geleerd. Voor de groep, de docent en de leerling zelf is het daarom belangrijk dat dit proces zo min mogelijk wordt onderbroken.
 • Bovendien is het belangrijk dat je op tijd in de les komt. Hierdoor kunnen we de les rustig beginnen. De warming-up zorgt voor een goede start van de dansles en is onmisbaar om blessures te voorkomen.

Afmelden

 • Mocht je onverhoopt toch afwezig zijn, dan graag doorgeven per Whatsapp: 0641904252. (Vermeld je naam, les, lestijd en docent!)

Kijken tijdens de les

 • Om de concentratie van de leerlingen zo groot mogelijk te houden, is het niet toegestaan dat familie, vrienden en/of bekenden de reguliere lessen bijwonen. Eenieder is van harte welkom in de kijklessen en andere speciale momenten die we gedurende het seizoen organiseren. Ouders van nieuwe leerlingen mogen enkel de eerste les op het einde kijken in de zaal. In Hintham kan men vanaf de gang de zaal inkijken. 

Informatie, nieuws en mededelingen

 • In onze leslocatie hangt een mededelingenbord. Hierop vind je roosterwijzigingen, tijden van repetities, leuke events, tips, voorstellingen etc. Lees dit bord dus iedere week. Op onze website kun je je aanmelden voor de digitale nieuwsbrief, zodat je alle nieuwsberichten ook per e-mail ontvangt. Like ook onze pagina op Facebook. Ook hier plaatsen we regelmatig nieuwsflitsen met foto’s en filmpjes.
 • Als je vragen hebt, verzoeken wij je deze zoveel mogelijk via e-mail te stellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gevonden voorwerpen

 • Er blijft veel liggen in en rondom de danszalen. Alle gevonden voorwerpen doen wij in de daarvoor bestemde bakken in de kleedkamer. Voor iedere vakantie brengen we de spullen naar een goed doel.
 • Ons advies is regelmatig in de bak met gevonden voorwerpen te kijken. Ook is het raadzaam om danskleding en dansschoenen te voorzien van naam en contactgegevens.

Kledingvoorschriften

 • Dans & Balletstudio Geraldine hanteert voorgeschreven danskleding tijdens de lessen. Dit geeft rust en eenheid. Bovendien is deze kleding van goede kwaliteit. In de Elzenstraat is een danskleding verkooppunt speciaal voor leden. Op het prikbord hangen de openingstijden van het winkeltje. 
 • Nieuwe danskleding is te bestellen via de docent. Tweedehandskleding kun je kopen of te koop aanbieden via het prikbord in de dansschool.

KLASSIEK BALLET

Jongens (alle leeftijden):

 • Wit balletpak.
 • Zwarte balletmaillot zonder voet.
 • witte sokken.
 • Zwarte balletschoenen met elastiekjes.

Meisjes, peuterballet en kleuterballet groep 1/2:

 • Zacht roze lycra pakje Sancha met rokje eraan vast.
 • Roze balletmaillot met voet.
 • Roze leren balletschoentjes met elastiekjes.
 • Haren vast.
 • Rose overslagvestje is optioneel.

Meisjes vanaf groep 3 t/m groep 8

 • Zwart balletpak met spaghetti bandjes.
 • Roze tailleband.
 • Roze balletmaillot met voet.
 • Roze balletschoentjes met elastiekjes (eventueel split-soles).
 • Haren vast.
 • Rose of zwart overslag vestje is optioneel.
 • Vanaf groep 6 dragen de meisjes een kort zwart overslagrokje van voile.

Middelbare school kinderen:
Vanaf het voortgezet onderwijs is de basisoutfit voor klassiek ballet gelijk aan die van groep 3 t/m 8. Bij voorstellingen is het praktisch als iedereen dezelfde basiskleding set heeft. Volg je meerdere lessen in de week dan geven we leerlingen de vrijheid om naast de basis outfit een zwart balletpak naar keuze aan te schaffen. Naar mate de leerlingen ouder zijn en meer gevorderd heeft het dragen van rose split-sole balletschoenen de voorkeur.

(Been- en enkelwarmers, wijde T-shirts en truien zijn niet toegestaan in de balletlessen i.v.m. goed kunnen corrigeren van de houding.)

MODERN DANCE, DANCE EXPLOSION!, HIPHOP & BOYS INC.

Meisjes:

 • Zwart balletpak met spaghetti bandjes.
 • Zwarte sportlegging (zonder opdruk) bij Dance explosion & Hip Hop.
 • Zwarte voetloze maillot bij modern. 
 • Jazzsneakers bij Dance explosion + HipHop en teenschoentjes bij Modern. 
 • Haren vast.
 • Een zwart overslag vestje is optioneel.
 • Cool T-Shirt bij HipHop

Jongens:

 • Zwarte joggingbroek.
 • Zwart T-shirt
 • Danssneakers bij Dance explosion + HipHop en teenschoentjes bij modern.

Volwassenen:

 • Strakke danskleding (pak naar voorkeur) met legging of maillot.
 • Danssneakers zwart bij modern-jazz en HipHop!
 • Balletschoenen bij Klassiek Ballet
 • Teenschoentjes bij Modern.
 • Haren vast.

Dans & Balletstudio Geraldine

Image

Dansstudio:

Volg ons op social media

facebook instagram youtube